دکل های مخابراتی

طراحی و نصب انواع دکل های مخابراتی خود ایستا ، منوپل و مهاری

شرکت نیروسان با بهره گیری از کادر مهندسی مجرب، کلیه مطالعات سیستم و شبکه، مسیریابی، نقشه برداری و تهیه نقشه پلان و پروفیل مسیر با مشخص نمودن تمام عوارض و تأسیسات موجود در باند مسیر خط و مطالعات کامل ژئوتکنیک و طراحی کامل الکتریکی، مکانیکی و ساختمانی خط را به انجام برساند.

لیست برخی از پروژه های اخیر شرکت نیروسان

ردیفنام پروژهنوع پروژهمحل پروژهکارفرما
1پروژه احداث ساختمان ایستگاه آتش نشانی
ساختمانیجزیره خارگشرکت پایانه های نفتی ایران
2عملیات نازک کاری و اجرای تأسیسات الکتریکی و مکانیکی پروژه سپهر وحید
ساختمانیاصفهانشرکت سرمایه گذاری مسکن زاینده رود
3اجرای اسکلت بتنی و نازک کاری مجتمع اداری تجاری پروژه نشاط
ساختمانیاصفهانشرکت سرمایه گذاری مسکن زاینده رود
4پروژه تهیه مصالح و احداث ساختمان اداره گاز شهر خاکعلی قزوین
ساختمانیقزوینشرکت گاز استان قزوین
5اجرای اسکلت پروژه تجاری-اداری شریعتی به روش کوبیاکس
ساختمانیاصفهانشرکت سرمایه گذاری مسکن زاینده رود
6تخریب و بازسازی دیوار پیرامونی و اجرای محوطه پست 63 اراک
ساختمانیاراکبرق منطقه ای باختر
7اجرای ساختمان اداری بیمه درمان قشم
ساختمانیقشمبهداشت هرمزگان
8اجرای سقف به روش عرشه فولادی پروژه چهارباغ
ساختمانیاصفهانشرکت سرمایه گذاری مسکن زاینده رود
9کابل کشی 6 مداره 63 کیلوولت ارتباطی پست 230 کیلوولت شهریار
انتقالتهرانبرق منطقه ای تهران
10اجرای کابل 230 کیلو ولت تونل مصلی - شیخ بهایی-بطول 4 کیلومتر
انتقالتهرانبرق منطقه ای تهران
11اجرای عملیات حفاری کابل کشی 63 کیلو ولت سعادت آباد- کوی فراز-بطول
انتقالتهرانبرق منطقه ای تهران
12کابلکشی 63 کیلو ولت معنوی- ناسیونال
انتقالتهرانبرق منطقه ای تهران
13کانال کابل 63 کیلو ولت افسریه - پیروزی - امیر کبیرانتقالتهرانمترو خط 4
14تغییر مسیر کابل زمینی فیبر نوری نفت مرکزی
انتقالقمشرکت خطوط لوله و مخابرات نفت مرکزی
15اجرای پروژه فونداسیون و نصب دکل 110 متری جزیره ابو موسی
ساختمانیابوموسیشرکت ارتباطات زیر ساخت
16اجرای عملیات حفاری کانال کابل 63 کیلو ولت افسریه - امیر کبیر
انتقالتهرانشرکت راه آهن شهری تهران(مترو)
17اجرای طرح تقویت فونداسیون های خط 63 کیلو ولت سیمان آبیک
ساختمانیقزوینشرکت سیمان آبیک
18خط 63 کیلو ولت فرودگاه نظامی- پست نایین 2 ارتباط پروفیل سپاهان
انتقالاصفهانبرق منطقه ای اصفهان
19خط 63 کیلو ولت ارتباط پست قنوات قم
انتقالقمبرق منطقه ای تهران
20سیم کشی خطوط ارتباطی پست شهید سامعی
انتقالیزدبرق منطقه ای یزد
21خط 63 کیلو ولت مسکن مهر پرند و هشتگرد
انتقال
استان البرز
برق منطقه ای تهران
22خط 63 کیلو ولت 4 مداره تغییر مسیر دانشگاه آزاد پرند
انتقال
قم
شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت مرکزی
23تغییر مسیر کابل زمینی فیبر نوری نفت مرکزی
انتقال
عسلویه
قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء